• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookCiepło sieciowe

Oferta

System ciepłowniczy OZC S.A. dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji dla około 45% mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. System Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego (OSC) zasilany jest z dwóch źródeł ciepła. Głównym źródłem ciepła jest Elektrociepłownia "EC Ostrów" przy ul. Grunwaldzkiej 74 oraz drugim źródłem ciepła jest kotłownia szczytowa gazowa przy ul. Wrocławskiej 93.
Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, pomagamy obniżyć koszty związane z dostarczeniem ciepła do budynków finansując budowę węzłów cieplnych przez co nasza oferta jest konkurencyjna cenowo.

Oferujemy Państwu:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej,
  • pomoc w uzgodnieniach związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  • udział finansowy w procesie budowy węzła cieplnego,
  • eksploatację systemu grzewczego,
  • możliwość zawierania indywidualnych umów sprzedaży ciepła.

Zadaniem węzłów cieplnych jest transformacja nośnika ciepła, regulacja jego ilości w zależności od potrzeb Odbiorcy. Stanowi on zespół urządzeń połączonych między sobą przewodami (rurociągami) w taki sposób, aby umożliwić wspomnianą wyżej transformację parametrów dla potrzeb danego Odbiorcy. Cechuje je energooszczędność, pełne opomiarowanie, bezpieczeństwo eksploatacji, łatwość montażu i obsługi, w razie potrzeby istnieje możliwość ich rozbudowy.

W zależności od potrzeb inwestora budynku oferujemy wielofunkcyjne węzły cieplne, które posiadają wysoką sprawność grzewczą, gwarantują odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach przy optymalnym zużyciu energii cieplnej. Dzięki elektronicznym układom automatycznej regulacji i sterowania temperatury tzw. automatyce pogodowej, temperatura w pomieszczeniach może być regulowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Nasze działanie obejmuje także zamianę kotłowni gazowych, olejowych na węzeł cieplny. Jeśli klient tylko wyrazi zainteresowanie, my pomożemy w realizacji.

W ramach ciepła sieciowego OZC S.A. oferuje usługę "ciepło w Twoim mieszkaniu" Jest ona realizowana dla lokatorów budynków wielorodzinnych. Usługa polega na budowie przyłączy, węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, umożliwiających indywidualne rozliczanie poszczególnych mieszkań wg wskazań liczników ciepła. Usługa ta pozwala na podłączenie do MSC budynków wielorodzinnych wyposażonych do tej pory w ogrzewania piecowe. Zawieramy z lokatorami indywidualne umowy. Lokator, dzięki indywidualnemu licznikowi, dokładnie wie, ile zużył ciepła (GJ), i ile zapłaci. Nowoczesna technologia daje pewność bezawaryjnego, długotrwałego użytkowania.


Zalety ciepła sieciowego

Wybierając ciepło sieciowe poprawiacie Państwo swoje bezpieczeństwo i komfort oraz wartość rynkową mieszkania.

Ciepło sieciowe, to krążąca w rurach gorąca woda. Ta gorąca woda produkowana jest na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i dla procesów technologicznych.

Ogrzewanie ciepłem sieciowym jest ekonomiczne, ze względu na brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, jakie trzeba ponosić w przypadku ogrzewania innymi źródłami ciepła - koszty konserwacji, napraw kotłów, instalacji wewnętrznych oraz częstych kontroli kominów.

Korzystanie z ciepła sieciowego jest bezpieczne dla zdrowia i życia - nie stanowi zagrożenia wybuchem, pożarem, czy zaczadzeniem. Urządzenia grzewcze są w pełni zautomatyzowane i całkowicie bezpieczne w użytkowaniu. Wysoka jakość i bezawaryjność urządzeń gwarantują bezpieczną dostawę i użytkowanie.

Ciepło sieciowe to najwygodniejszy sposób ogrzewania mieszkań i budynków. Użytkownik sam ustawia temperaturę w mieszkaniu za pomocą regulatora i decyduje o temperaturze w pomieszczeniach. Dodatkowo, nie zajmuje się zamówieniem paliwa, dostawami, magazynowaniem, ani eksploatacją, konserwacją czy remontami urządzeń grzewczych.

Ciepło sieciowe minimalizuje ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawia stan środowiska naturalnego. Rozbudowa sieci ciepłowniczych, likwidacja kotłowni lokalnych, pieców i zwiększenie udziału produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, a przez to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i ilości odpadów paleniskowych.


Informacja dot. udziału ciepła wytworzonego z OZE za rok 2015.


Informacja dot. udziału ciepła wytworzonego z OZE za rok 2016.


Informacja dot. udziału ciepła wytworzonego z OZE za rok 2017.


Informacja dot. udziału ciepła wytworzonego z OZE za rok 2018.


Szczegółowych informacji udziela:

Dział Obsługi i Rozwoju Rynku
ul. Wysocka 57
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 86 09, 62 735 86 10
e-mail: szymon.jaworski@ozcsa.pl
e-mail: bok@ozcsa.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.