• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookKoncesje

Klienci

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. prowadzi działalność na podstawie koncesji:

  1. Koncesja na wytwarzanie ciepła nr WCC/241-ZTO-K/203/W/OPO/2016/JPi z dnia 11.02.2016r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31.12.2025r.
  2. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/255-ZTO-F/203/W/OPO/2012/AgS z dnia 01.02.2012r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31.12.2025r.
  3. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/68-ZTO-A/203/W/3/2010/AWS z dnia 10.03.2010r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31.12.2025r.
  4. Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/66/203/W/OPO/2008/AJ z dnia 03.04.2008r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 28.02.2025r.
  5. Koncesja na obrót energią elektryczną nr OEE/539/203/W/OPO/2009/AJ z dnia 10.03.2009r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 28.02.2025r.