• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebook


Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci


Decyzja Prezesa URE w zakresie przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii


Decyzja Prezesa URE w zakresie przyłączania odbioru


Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej


Sprzedawca zobowiązany


Sprzedawca z Urzędu


IRiESD


Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji pomiędzy OZC S.A. a Sprzedawcą.


Zestawienie Generalnych Umów Dystrybucji


Zestawienie Sprzedawców rezerwowych na sieci dystrybucyjnej OZC S.A.


Wzór Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji


Wzór Umowy Sprzedaży oraz Świadczenia Usług Przesyłu I Dystrybucji Energii Elektrycznej


Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej za 2020


Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej za 2019


Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej za 2018


Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej za 2017


Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej za 2016


Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej za 2015


Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej