• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookPrzetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.12.2019 r.

„Usługi sprzątania obiektów należących do Ostrowskiego Zakładu CIepłowniczego S.A."DIALOG TECHNICZNY Z DNIA 03.12.2019 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie bloku gazowego

na terenie istniejącej kotłowni opalanej biomasą, zlokalizowanej przy ul. Garnizonowej w Skwierzynie"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 29.11.2019 r.

"Wykonanie okresowej rocznej kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów budowlanych

będących własnością OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim""


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 29.11.2019 r.

"Usługi transportu miału oraz eko-groszku z Elektrociepłowni przy ul. Grunwaldzkiej 74

w Ostrowie Wielkopolskim do kotłowni lokalnych"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 21.11.2019 r.

"Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych oraz wykonanie linii kablowej nn."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.10.2019r.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza i węzła cieplnego do zasilania w ciepło kompleksu

wojskowego przy ul. 61 Brygady w Skwierzynie."PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 17.10.2019 r.

"Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego SN."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 08.10.2019 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap III - wykonanie przyłącza

ciepłowniczego 2xDN32 i kompaktowego węzła cieplnego do budynku wielorodzinnego przy

ul. Dąbrowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.10.2019 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap II - wykonanie przyłączy

ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych przy ul. Raszkowskiej 29 i ul. Raszkowskiej 40 w Ostrowie Wielkopolskim.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 26.09.2019 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 15 – zaprojektowanie i wykonanie

sieci ciepłowniczej DN150-DN100 od ulicy Chełmońskiego przez Strzelecką, Jankowskiego do ul. Majorka,

wraz z przyłączami do 4 budynków wielorodzinnych o średnicy DN32"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.09.2019 r.

"Przebudowę układu zasilania Centrum Przesiadkowego po stronie nN."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.09.2019 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap I

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 i kompaktowego węzła cieplnego

do budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 34A w Ostrowie Wielkopolskim.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.09.2019 r.

"Zakup brykietu drzewnego na sezon 2019/2020r."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.09.2019 r.

"Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych
w ul. Kusocińskiego do budynku handlowego E. Leclerc w Ostrowie Wielkopolskim."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.08.2019 r.

"Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych
w ul. Kusocińskiego i Kaliskiej wraz z przyłączami do dwóch budynków hali sportowej
przy ul. Kusocińskiego oraz budynków przy ul. Kaliskiej 55 i 59 w Ostrowie Wielkopolskim."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.07.2019 r.

"Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego, eko-groszek w ilości 80 Mg"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 09.07.2019 r.

"Projekt i wykonanie rozgałęźnika kablowego średniego napięcia wraz z jego zabudową"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.06.2019 r.

"Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki: Program priorytetowy NFOŚiGW

„Wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. na projekt dotyczący budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych

w Ostrowie Wielkopolskim.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 22.05.2019 r.

"Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz ze stacją transformatorową SN/NN

oraz przyłączami NN dla budynków wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie Wlkp.”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.05.2019r.

"Zakup węgla kamiennego do celeów energetycznych"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 26.04.2019r.

"Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.5 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.04.2019r.

"Modernizacja zasobnika miału węglowego kotła WR-10"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.04.2019r.

"Modernizacja sklepienia przedniego kotła WR-10"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.03.2019r.

"Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych

ul. Wojska Polskiego wraz z przyłączem do budynku dz. nr 22/1 w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.03.2019r.

"Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych

ul. Wiosny Ludów w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Sukcesywną dostawę 12 000 litrów oleju napędowego”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Odbiór (załadunek i transport i zagospodarowanie) złomu”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Zamówienie materiałów - roczne”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 24.01.2019r.

„Moduł telemetryczny VTM”